Exhibitions
AP3: Falling
โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และ ปัญญา วิจินธนสาร
วันที่ 17 สิงหาคม – 23 กันยายน 2560
อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

พิธีเปิด : 17 August 2017 18:30

นิทรรศการ “AP3: Falling” โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และปัญญา วิจินธนสาร นำเสนอผลงานศิลปะจาก 2 ศิลปิน ที่มีความแตกต่างทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีอัตลักษณ์ส่วนตน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการเฝ้ามองสังเกตความเป็นไปต่างๆ ภายในโลกยุคสมัยปัจจุบันที่มีความซับซ้อนทั้งในเชิงความคิดและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ประวัติศาสตร์และอนาคตจากมุมมองของ 2 ศิลปินชั้นครู จึงได้รับการถ่ายทอดเพื่อจัดแสดงร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอันย้อนแย้งและสอดประสานต่อกัน

แอนดรูว์ สตาห์ล เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2497 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากสเลด สคูล ออฟ ไฟน์อาร์ต มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ แอนดรูว์เป็นศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะชาวอังกฤษ ผลงานของเขาโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งการเดินทางท่ามกลางวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษา มีลักษณะเด่นด้วยรูปทรงของคน สัตว์ สิ่งของ หรือทัศนียภาพที่มีขนาดใหญ่และมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ผลงานของเขาเคยได้รับรางวัลที่สำคัญระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย เคยจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเดี่ยวมาแล้วในหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ฯลฯ และล่าสุด ที่ YenakArt Villa กรุงเทพฯ ปัจจุบัน เขาดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในคณะวิจิตรศิลป์ ที่สเลด สคูล ออฟ ไฟน์อาร์ต มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ปัญญา วิจินธนสาร เกิดเมื่อปี พ.ศ.​ 2499 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปะภาพพิมพ์ จากสเลด สคูล ออฟ ไฟน์อาร์ต มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัญญาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบไทยประเพณี แฝงไว้ด้วยแนวความคิดและปรัชญาทางพระพุทธศาสนา ผลงานของเขาโดดเด่นด้วยรูปทรงแบบพุทธศิลป์ ลวดลายอันอ่อนช้อยของศิลปะไทยโบราณ ผสมผสานกับการนำเสนอเรื่องราวเนื้อหาแบบร่วมสมัย ผลงานของเขาเคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้น ปัญญายังเป็นศิลปินคนสำคัญในกลุ่มศิลปินที่เดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ร่วมกับศิลปินชื่อดังคนอื่นๆ อาทิ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และสมภพ บุตราช ฯลฯ เขาได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2557
TOP