EXHIBITION
กราบ / ไหว้ / บูชา
โดย ถาวร โกอุดมวิทย์
วันที่ 04 ตุลาคม - 06 พฤศจิกายน 2559
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
EXHIBITION
จังหวะ ช่องว่าง และกาลเวลา
โดย เกริกบุระ ยมนาค
วันที่ 06 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2559
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)
EXHIBITION
No exhibition
โดย -
วันที่ 17 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
EXHIBITION
ณ ขณะหนึ่ง
โดย ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์
วันที่ 08 ธันวาคม - 14 มกราคม 2560
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)
SPECIAL EVENT
Please Check Back Soon for Upcoming Events
โดย --
วันที่ 13 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2559
ณ ---