EXHIBITION
เห็น 6
โดย 13 ศิลปิน
วันที่ 30 มีนาคม - 29 เมษายน 2560
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)
EXHIBITION
ในดวงใจนิรันดร์
โดย จักรี คงแก้ว
วันที่ 09 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)
EXHIBITION
Thriller & Horror
โดย อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์
วันที่ 18 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
SPECIAL EVENT
นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 6
โดย -
วันที่ 06 เมษายน - 02 กรกฎาคม 2560
ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร